Verslaglegging

Af en toe wilt u misschien laten vastleggen wat er tijdens een bedrijfsdag of-bezoek, bewonersbijeenkomst of ledenvergadering gezegd en gedaan wordt.

Ik verzorg graag de verslaglegging voor u. U krijgt een beknopt verslag op hoofdlijnen van de gebeurtenissen en ik leg voor u de relevante zaken vast die besproken worden. Of ik maak alleen een actie- en besluitenlijstje. Enkele voorbeelden van mijn werk:

• Notulen van de aandeelhoudersvergadering van een familiebedrijf.
• Actie- en besluitenlijstje redactievergadering.
• Verslag commissiebijeenkomst Archeologie inzake opdracht kunst
in de openbare ruimte (inclusief veldbezoek).

Waar kunt u op rekenen:

• Heldere scheiding hoofd- en bijzaken.
• Accuratesse en snelheid.
• Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels.
• Maatwerk.